Η ομάδα μας είναι έτοιμη να αναλάβει από τις πιο απλές έως και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία βίντεο

και διαφημίσεων για την προβολή των υπηρεσιών

ή των προϊόντων σας καλύπτοντας όλες τις διαδικασίες παραγωγής.

Διαφημίστε την υπηρεσία ή το προϊόν σας

με δημιουργικό τρόπο.

2D animation, infographics και όλα τα trends

της αγοράς στην υπηρεσία του δικού σας

προϊόντος-υπηρεσίας!

SOCIAL MEDIA VIDEOS

Δημιουργούμε τα κατάλληλα βίντεο ανάλογα με τις ανάγκες προβολής σας στο διαδίκτυο.

Δημιουργούμε trailers για ταινίες (μεγάλου και μικρού μήκους), για ιστοσελίδες, εφαρμογές, σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα και για βιβλία.

Αναλαμβάνουμε το γύρισμα,

το μοντάζ και το post production

video clip τραγουδιών

Καλύπτουμε εκδηλώσεις κάθε είδους,

παρέχοντας εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό.